SAFİR YATAQ DƏSTİ

SAFİR YATAQ DƏSTİ

Safir yataq dəsti qüsursuzluq, nəciblik və incəliyi ilə fərqlənir. Bu fərq legno ilə daha da yaxındır.